Youtube
Občianske združenie
Vedecká hračka

23. VEDECKÁ HRAČKA – SCIENTIFIC TOY

medzinárodná súťaž pod záštitou MILSET-EUROPE

Cieľ súťaže:

Navrhnúť funkčnú estetickú vedeckú hračku, ktorá využíva alebo demonštruje niektorú prírodnú zákonitosť alebo jav.

Podmienky súťaže:

 1. Do 31. 12. 2015 podať na adresu usporiadateľa písomnú alebo elektronickú prihlášku a návrh vedeckej alebo poznávacej hračky alebo hry vo vhodnej forme (výrobok, prototyp, model, náčrt, výkresová dokumentácia, fotografia, videozáznam a pod.).
 2. Ceny:
  1. cena v hodnote 400 €,
  2. cena v hodnote 300 €,
  3. cena v hodnote 200 €.
 3. Písomná alebo elektronická prihláška do súťaže v slovenčine alebo angličtine musí obsahovať údaje:
  • pôvodca, príp. prihlasovateľ: meno, rok narodenia pôvodcu, adresa, telefón, e-mail, podpis pôvodcu alebo jeho zástupcu, dátum.
  • vedecká hračka: názov, súvisiaci prírodný zákon alebo jav, návod na použitie, opis.
 4. Usporiadateľ:
  • Neuhradí náklady súvisiace so zaobstaraním, nákupom, vývojom, dopravou ap.
  • Hlavolam nepokladá za vedeckú hračku.
  • Po vyhodnotení vráti návrh prihlasovateľovi, ktorý o to požiada.
  • Si vyhradzuje právo spojiť hodnotenia viacerých po sebe nasledujúcich ročníkov súťaže.
 5. Došlé návrhy budú zverejnené na www.vedeckahracka.sk 31. 1. 2016.
 6. Výsledné poradie vznikne 31. 3. 2016 sčítaním hodnotení:
  • on-line všetkých prihlasovateľov;
  • medzinárodnej odbornej poroty.
 7. Výsledky vyhodnotenia dostanú všetci prihlasovatelia a budú zverejnené v tých médiách, ktoré budú o konaní súťaže s vedomím usporiadateľa informovať.

Zvolen 18. 1. 2015

Príloha:

web_icon_pdf23. VH - medzinárodná súťaž pod záštitou MILSET-EUROPE