Interaktívne výstavy vedeckých hračiek


Prvá pôvodná interaktívna výstava "Vedecká hračka - prekvapenie, potešenie, poznanie" bola otvorená v Múzeu Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici 2. decembra 1998. Do 30. septembra 2011 bolo vytvorených 30 zostáv interaktívnych výstav, ktorých základom sú vedecké hračky a na 274 výstavách v 142 mestách a obciach SR sa v 213 inštitúciách (múzeá, galérie, školy, centrá voľného času, knižnice, miestne úrady, domy kultúry, osvetové strediská ap.) na nich pohralo vyše 330 000, najmä mladých, návštevníkov.

V apríli 2004 bola prvá zahraničná výstava „Vedecká hračka putuje Európou“ v Békešskej Čabe (Maďarsko). Výstava „Kaleidoskop – vedecká hračka“ v českej mutácii putovala po Českej republike (TECHMANIA, Plzeň; Zámecká galerie, Kladno a Sladovna, Písek). V spolupráci s klubom Eurika (Černogolovka, Moskovská oblasť, Rusko) bola interaktívna výstava v tábore detskej tvorivosti Ostrov detstva v Ťumeni v novembri 2010.

Vedecké hračky participovali aj na iných výstavách, napr. Schola ludus v Bratislave (2000), Bienále fantázie v Martine (2004), Bibliobraz v Moskve (2007) a Kaliningrade (2009).

Personalizovaná poštová známka podľa návrhu PaedDr. Kataríny Lucinkiewiczovej, PhD. k 10. výročiu združenia mala krst na otvorení jubilejnej výstavy „X. Vedecká hračka“ v Banskej Bystrici.

V škole skanzenu Slovenského poľnohospodárskeho múzea v Nitre bola 6 rokov výstava „Hráme sa na vedu“, ktorú každoročne navštívilo vyše 5 000 návštevníkov..

Výstava „Vedecká hračka v škole“ putuje od marca 2005 najmä po školách a školských zariadeniach v SR.

Interaktívna výstava „Kaleidoskop – vedecká hračka“ venovaná najmä optike je určená predškolákom, žiakom 1. stupňa základných škôl a rodinám.

Výstava „Špirála – vedecká hračka“ určená najmä starším žiakom je zameraná na špirálu v jej rôznych formách, funkciách a uplatneniach.

Na výstave „Hodnoty – vedecká hračka“ si popri hre návštevníci overia svoj odhad niektorých fyzikálnych veličín (hmotnosť, čas, dĺžka, teplota, koncentrácia, ...) a popritom si uvedomia mnohé všeľudské osobné hodnoty (život, sloboda, láska a priateľstvo, rodina, práca, viera, múdrosť, umenie, príroda, vzdelanie, ...), ktoré sú spredmetnené v citátoch a reprodukciách umeleckých diel.

„Koleso – vedecká hračka“ je postavená na najvýznamnejšom vynáleze histórie.

„Vedecká hračka rodine/deťom“ je nenáročná „kufrová“ výstava vhodná na doplnenie a spestrenie spoločensko-zábavných akcií firiem, rodín a priateľov.

Ostatná výstava ESI/ESE and Scientific Toy bola v júli 2011 súčasťou 13. Expo Sciences International v Bratislave.

V Europa SC v Banskej Bystrici je stála interaktívna výstava VEDHRAČKA.


icon

Fotogaléria z výstav Vedeckej hračkyŠtatistika výstav do 2010
 
© 2006 - 2011 vedeckahracka.sk