YouTube logo Facebook logo
logo VH
Občianske združenie
VEDECKÁ HRAČKA

Vedecké hračky

Vedecká hračka je neveľké mobilné zariadenie, ktoré jednoduchým nenásilným spôsobom približuje alebo využíva nejakú prírodnú zákonitosť alebo jav a je určené na poznávaciu hru pre deti, mládež, rodiny a iné kolektívy.

Predstavíme Vám niektoré vedecké hračky triedené podľa fyzikálnych javov. V každej fyzikálnej skupine uvádzame krátky popis vedeckých hračiek.

Vedecké hračky podľa fyzikálnych javov:

Vedecké hračky podľa názvu: