YouTube logo Facebook logo
logo VH
Občianske združenie
VEDECKÁ HRAČKA

Ocenenia

občianskeho združenia
logo_vh_web_smallVedecká hračka
 • Cena primátora mesta Banská Bystrica 2013, za vynikajúce tvorivé výkony a šírenie dobrého mena mesta prostredníctvom fotografie, Matej Kapusta, 2014
 • Pamätný list Sv. Godarda, Cena ministra školstva SR:
  • Jakub Šalko, 2013
  • Peter Kicko, 2013
  • Klaudia Kvaková, 2013
  • Emília Petríková, 2011
  • Ján Maťaš, 2011
  • Peter Horváth, 2010
 • Cena Dobrovoľník 2011, Národné dobrovoľnícke centrum a Mesto Bratislava, Za prínos v oblasti vzdelávania - interaktívne výstavy, Klára Kováčiková, 2011
 • Srdce na dlani, Dobrovoľnícke centrum a mesto Banská Bystrica, Ján Mikolaj, 2011
 • Cena TESCO, TESCO Stores SR, a. s., Bratislava, Za tvorivú prácu s deťmi, Vedecká hračka, o. z., 2011
 • Krištáľový Merkúr, Slovenská obchodná a priemyselná komora, Cena za inováciu za interaktívnu výstavu VEDHRAČKA, Andrej Baláž, 2011
 • Krištáľový Merkúr, Slovenská obchodná a priemyselná komora, Cena za inováciu za využitie stavebnice LEGO na stavbu robotov, Ján Maťaš, Andrej Chudý a Ján Mikolaj, 2011
 • Cena mesta za prínos v oblasti netradičného poznávania, Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici, Beata Puobišová, 2010
 • MOST, Cena Rady mládeže Slovenska za podporu práce s deťmi a mládežou, Beata Puobišová, 2009
 • Srdce na dlani, Dobrovoľnícke centrum a mesto Banská Bystrica, Eva Balážová a Beata Puobišová, 2007
 • Ďakovný list primátora Banskej Bystrice, Beata Puobišová, 2005
 • Dar roka 2005, Cena Slovenskej humanitnej rady, Beata Puobišová, 2005