YouTube logo Facebook logo
logo VH
Občianske združenie
VEDECKÁ HRAČKA

Kontakt na nás

address_icon

Vedecká hračka, o. z.

Kalinčiakova 5

974 05 Banská Bystrica

Slovenská republika

address_icon

IČO: 31 75 0532

DIČ: 202 144 8264

phone_icon

+421 903 549 243

Ing. Beata Puobišová

email_icon
bank_icon

Bankové účty vedené v Slovenskej sporiteľni (BIC S.W.I.F.T.: GIBASKBX)

SK35 0900 0000 0003 0174 0862

SK06 0900 0000 0003 0157 6193 (2 % dane z príjmu, projekty, dotácie, granty)

Občianske združenie Vedecká hračka je zapísané v Registri mimovládnych neziskových organizácií pod identifikačným číslom:31750532